Vil du have fældet dine udgåede grantræer gratis - se her


Til grundejerforeningens medlemmer

Generalforsamling 2020

Som følge af forlængelsen af forsamlingsforbuddet
aflyses Generalforsamlingen og Oprydningsdagen, der var planlagt til 9. maj.

Realistisk set har det lange udsigter med muligheden for at samle 40 - 50 mennesker til en generalforsamling.
Bestyrelsen har derfor valgt at aflyse og ikke blot udsætte arrangementet.
I stedet udsendes årets beretning samt regnskab, så I trods alt får et indtryk
af status for foreningens virke.

Bestyrelsen har også besluttet, at den nuværende bestyrelse og revisorer fortsætter i embedet indtil næste års generalforsamling, hvor der igen vil være mulighed for at gennemføre valg af bestyrelse og revisorer. 

Bestyrelsen har endeligt besluttet, at forenings-, vej- og dræningsbidragene
forbliver uændrede indtil næste generalforsamling i foråret 2021. 

Beretning for året 2019 - Regnskab for året 2019

Brev til kommunen vedr. forslag om lukning af udkørsel
fra Lyngvejen

Sidst opdateret: 21-05-2020