Takster 2020/21Grundejerforeningen:

Medlemskontingent: Kontingentet udgør i 2021/22  175,00 kr. pr. grundejer

Vejbidrag: Bidraget er i 2021/22 650,00 kr. pr. grund

Sammenslutningen af grundejerforeninger: Foreningens medlemsbidrag udgør i 2021/22 1890,00 kr.

Vintereftersyn: Foreningens medlemmer kan tilmelde sig vintereftersyn af sommerhuset.
Eftersynet foretages fra 1. nov. til 1. april, og der checkes ca. hver 14. dag, om der er synlige tegn på noget, der ikke er i orden,
f.eks. om der er tegn på indbrud eller sprængte vandrør, ligesom der er skærpet opmærksomhed i forbindelse med fx stormvejr.

Tilsynet varetages for den kommende sæson af Magne Jørgensen, Holmsland Klitvej 62, tlf: 40 33 19 02


 

Kommunale takster og gebyrer 2021

Vand - priser pr. januar 2021

RAH - elpris pr.  januar 2021 for kunder med forbrug under 100.000 kWh

sammenlign el-priser: elpris.dk