Takster 2018-19Grundejerforeningen:

Medlemskontingent: Kontingentet udgør i 2018/19  175,00 kr. pr. grundejer

Vejbidrag: Bidraget er i 2018/19  650,00 kr. pr. grund

Sammenslutningen af grundejerforeninger: Foreningens medlemsbidrag udgør i 2018/19  1810,00 kr.

Vintereftersyn: Foreningens medlemmer kan tilmelde sig vintereftersyn af sommerhuset. Prisen er 300,00 pr. år. Man tilmelder sig ved senest 1. november at indbetale beløbet på reg. nr. 2570 konto 7559 364 600 eller mopilebay 40 62 78 39
 
Eftersynet foretages fra 1. nov. til 1. april, og der checkes ca. hver 14. dag, om der er synlige tegn på noget, der ikke er i orden,
f.eks. om der er tegn på indbrud eller sprængte vandrør, ligesom der er skærpet opmærksomhed i forbindelse med fx stormvejr.

Eftersynet foretages af Gunnar Pedersen, Lyngsletten 38, tlf. 4062 7839.


 

Kommunale takster og gebyrer 2019

Vand - priser pr. januar 2019

RAH - elpris pr.  januar 2019 for kunder med forbrug under 100.000 kWh

sammenlign el-priser: elpris.dk